Vegetarisch compost-/mest preparaat maken

In het najaar, als het tuinseizoen bijna voorbij is, wordt in november twee maal na elkaar een preparatendag gehouden.

Tijdens het seizoen, van april tot en met augustus, heeft Carmencita persoonlijk alle plantenonderdelen op de juiste momenten verzameld, gedroogd en in papieren zakken in blikken bussen bewaard. Dit zijn paardenbloemen, brandnetel, kamillebloemen, valeriaan(sap), duizendbladbloemen en eikenschors.

Op een preparatendag maak je hiervan een preparaat voor compost- of mesthopen. Alle planten worden linksom, rechtsom draaiend in een vijzel verwreven, tot de krachten van de planten zijn vrijgemaakt.
Door een zuivere afstemming vanuit je hart kun je leren de Krachten van de engelenhiërarchieën uit te nodigen zich te verbinden met de krachten van de planten. Een intensieve, maar inhoudelijk rijke dag!

Carmencita de Ruiter verzorgt sinds 2015 alle lessen, themadagen, gastlessen en lezingen. Kijk voor meer informatie op www.carmencitabd.nl , bel 023-5277953 of mail Carmencita op tuin@carmencitabd.nl