Biodynamisch werken in het nieuwe millennium

Met ingang van het jaar 2000 is de mensheid en alle leven op Aarde een nieuw tijdperk ingegaan. Een tijd waarin we een hoger bewustzijn zullen ontwikkelen en van daaruit de levensprocessen op Aarde zullen aansturen.
Sinds 1933 hebben de Kosmische Krachten, dit zijn de de engelenhiërarchieën uit de planetensferen van ons zonnestelsel, zich steeds verder teruggetrokken. Echter zonder het te beseffen werken wij zelf mee aan een scheiding tussen aarde en kosmos.
Sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw zijn er ontwikkelingen op gang gebracht die grote gevolgen hebben voor alle leven op Aarde.
De mechanisatie, technologie, digitalisatie en de materialistisch-egoïstische verleidingen hebben zich tussen de mens en zijn geestelijke leiding geplaatst.
Onbewust hebben we drie duistere lagen om de Aarde gecreëerd en elke dag neemt deze duisternis toe.

Het gaat ten eerste om de CO2-laag, die al ver in de beschermende ozonlaag is doorgedrongen. Ten tweede heeft de elektrosmog oftewel elektromagnetische straling tot gevolg dat de levenskrachten op Aarde steeds zwakker worden. De derde laag wordt gevormd door onze eigen uitstoot, in de vorm van onze onzuivere, negatieve gedachten en alle onbewuste woorden die we voortbrengen. Zo scheppen we elke dag duistere wezens in de wereldether die de verbinding met de kosmos blokkeren.

De afgelopen eeuw zijn de oorspronkelijke elementaire wezens van het Vader-tijdperk en de andere orden van natuurwezens, die altijd op Aarde hebben gewerkt, door de geestelijke werelden teruggehaald. Dit is niet definitief, want wij kunnen deze scheiding opheffen door er bewust voor te kiezen scholingswegen te gaan die ons brengen tot een hoger bewustzijn, het Christus-bewustzijn.

In de nabije toekomst zal de mens bemiddelaar gaan worden tussen de Leidinggevenden van de schepping, de engelen onder leiding van de Christus, en de nieuwe orde van natuurwezens. Dát is de oproep van de geestelijke werelden aan ieder mens, opdat Zij hun taken kunnen hervatten door ons hogere bewustzijn heen.
Zonder de bewuste mens is er geen verdere ontwikkeling mogelijk!

De lessen, maar ook de lezingen staan in het teken van zoeken naar manieren hoe je, door je hogere vermogens te scholen, openingen kunt maken naar de kosmos, dwars door de energetische duisternis heen. Beslist geen gemakkelijke weg, maar wel een weg die je tot inzichten kan brengen in je persoonlijke ontwikkeling, je taak hier op Aarde en omgang met de levende processen die ons omringen.