Ons doel

De stichting stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan een verdere ontwikkeling van de biodynamische land- en tuinbouw. Zij wil een liefdevolle en respectvolle omgang met de aarde stimuleren en mensen ertoe inspireren nieuwe wegen te zoeken die leiden naar verbinding en samenwerking met de geestelijke werelden.

Dit alles wil de stichting uitdragen vanuit een antroposofische levensvisie: individuele vrijheid tot geestelijke en persoonlijke ontwikkeling, gelijkwaardigheid en broederschap tussen mensen onderling.

Stichting de Zonnetuin heeft per 1 januari 2008 de ANBI-status van de belastingdienst verkregen (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat alle giften, schenkingen en dergelijke voor de schenker fiscaal aftrekbaar zijn. De ANBI-status houdt voor onze stichting in dat wij over schenkingen geen belasting hoeven af te dragen.

logo-zonnetuin-juli-2013-www