Het werk van de stichting

Stichting de Zonnetuin is per 1 oktober 2020 opgeheven. Al haar gelden zijn verdeeld overeenkomstig haar doelstellingen.

Op 18 oktober 2007 heeft Guurtje Kieft Stichting de Zonnetuin opgericht om haar totale levenswerk, zoals dat zich met name de laatste jaren naar buiten toe ontwikkeld heeft, daarin onder te brengen.

De stichting stelde zich ten doel een bijdrage te leveren aan een verdere ontwikkeling van de biodynamische land- en tuinbouw. Zij wilde een liefdevolle en respectvolle omgang met de aarde stimuleren en mensen ertoe inspireren nieuwe wegen te zoeken die leiden naar verbinding en samenwerking met de geestelijke werelden.

Haar werk bestond uit jaarcursussen, themadagen, compost- en vegetarische preparaten maken en rondleidingen voor groepen op de Zonnetuin in het tuinseizoen en lezingen in de wintermaanden. Elk jaar in juni was er een open weekend met honderden bezoekers. Nu de Zonnetuin er niet meer is (Zie foto’s tuin) zijn bijna alle werkzaamheden door anderen overgenomen. Het cursusprogramma en lezingen in Haarlem door Carmencita de Ruiter en de distributie van de boeken door Nearchus CV – Assen. Ons werk bestond nog uit het samenstellen en uitgeven van Het juiste moment. Dit is de werkagenda voor de biodynamische land- en tuinbouw. De agenda voor 2021 is de laatste uitgave.