Themamiddag biodynamische compost

Bij voldoende belangstelling wordt een themadag georganiseerd, waarop we ons verdiepen in alles wat met compost en composteren te maken heeft.

Er komen vragen aan de orde als: Hoe verzorg ik het bodemleven in mijn tuin? Hoe bouw ik een composthoop op? Welke fasen doorloopt een composthoop? Wanneer breng ik een compostpreparaat in? Op welke planetenstanden kan ik het best mijn handelingen aan de composthoop verrichten? Hoe werk ik compost onder? En nog veel meer.

Deze middag vindt plaats op de tuin van Carmencita de Ruiter en zal een theoretisch deel bevatten en een praktisch deel, waarin we zelf een composthoop gaan opbouwen.

Net als bij alle lessen staat de relatie tussen de mens, de engelenhiërarchieën, de wezens van de sterrenwerelden en de elementwezens van Moeder Aarde centraal.

Carmencita de Ruiter verzorgt sinds 2015 alle lessen, themadagen, gastlessen en lezingen. Kijk voor meer informatie op www.carmencitabd.nl , bel 023-5277953 of mail Carmencita op tuin@carmencitabd.nl