Donateur worden

Stichting de Zonnetuin is een goededoelenstichting. Per 1 januari 2008 heeft de belastingdienst de stichting de ANBI-status verleend (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat alle giften voor de donateurs volledig aftrekbaar zijn.

Een stichting wordt altijd door mensen gedragen. Ons bestuur bestaat op dit moment uit vijf mensen, er zijn veel vrijwilligers, en de kring van donateurs groeit gestaag. Wil je ook onze stichting steunen en de ontwikkelingen volgen via onze nieuwsbrief, dan heten wij je van harte welkom.

Donateur word je door minimaal € 15,- per jaar over te maken op Triodos-bank nummer
NL66 TRIO 0784 7995 63 ten name van Stichting de Zonnetuin, Alkmaar, onder vermelding van ‘Donateur – Nieuwsbrief’.

Vermeld voor betalingen vanuit het buitenland de BIC-code: TRIONL2U

Vermeld duidelijk je naam en volledige adres. Als je je adres en betaling per mail aan ons doorgeeft is dat nog beter. Banken geven namelijk GEEN adresgegevens aan ons door, tenzij je deze zelf in de betalingsopdracht vermeldt. Als je dit vergeet, is voor ons niet te achterhalen wie je bent en waar je woont.

E-mail: stichting@dezonnetuin.org
Telefoon: 072-5159456

???????