Nieuwe inzichten, december 2015

(door Kees Dekker, imker van de voormalige Zonnetuin)De Bijen 01

Vorig seizoen werd ik geconfronteerd met het sterven van meerdere – ogenschijnlijk gezonde – bijenvolken. Nadere inspectie van deze volken leerde mij dat hun koninginnen gesneuveld waren. En zonder koningin is uiteindelijk het hele bijenvolk ten dode opgeschreven. Ik vertelde hier al over in twee nieuwsbrieven die Stichting de Zonnetuin heeft uitgegeven.

Het raadsel van de koninginnensterfte heeft me heel erg beziggehouden. Ik vroeg me af of ik als imker in de verzorging van de bijen misschien toch iets fout deed, of iets belangrijks over het hoofd zag. Ik had sterk het gevoel dat de Geestelijke Wereld mij iets duidelijk probeerde te maken, maar ik kon er in mijn bewustzijn lange tijd niet bij wat die boodschap dan wel mocht zijn.

Afgelopen zomer, toen ik op de Zonnetuin was en met Guurtje over de bijen in gesprek raakte, begon het mij ineens te dagen en ontvouwde zich een nieuw inzicht.

Bijenvolken werden altijd geleid door de Imme, een geestelijk wezen uit de Geestelijke Wereld. Door de afgescheidenheid van de Aarde, waarover Guurtje al veel heeft geschreven, zijn de bijen verstoken geraakt van hun geestelijke leiding. Net zoals dat geldt voor zaden en pootgoed, hebben wij mensen nu de taak om te bemiddelen, en met ons hogere bewustzijn weer een verbinding tot stand te brengen tussen de bijenvolken en de Imme, om zodoende de bijen voor de Aarde te kunnen behouden.

In de afgelopen jaren heb ik voor elk van mijn bijenvolken om verbinding met hun geestelijke leiding gevraagd. Ook voor de zwermen die ik mocht scheppen en die een plaatsje kregen in de bijenstal op de Zonnetuin of bij mij thuis, vroeg ik om verbinding met de Imme.

Waarvan ik mij echter niet bewust was, is dat als de Imme zich verbindt met een bijenvolk, deze verbondenheid loopt via de koningin. Zij is immers het hart van het bijenvolk. Wanneer een bijenvolk zich deelt (het ‘zwermen’), dan vertrekt de oude koningin met een deel van het volk. Deze zwerm blijft dus in verbinding met de Imme, haar geestelijke leiding. Het achterblijvende volk heeft na het vertrek van de oude koningin echter geen verbinding meer met de Imme. Voor dit volk moet deze verbinding dus opnieuw tot stand worden gebracht door hier bewust om te vragen.

Omdat ik mij hiervan niet bewust was, heb ik voor de achterblijvende volken, waarin een nieuwe jonge koningin werd geboren, niet om verbinding met de Imme gevraagd. Deze jonge volken moesten daardoor functioneren zonder leiding vanuit de Geestelijke Wereld. Hoogstwaarschijnlijk is het ontbreken van deze geestelijke leiding de reden dat juist deze bijenvolken in dezelfde zomer nog stierven, hoewel er voldoende dracht en honingvoorraad aanwezig waren.

Nadat ik mij dit eenmaal goed had gerealiseerd, heb ik nog enkele zwermen mogen scheppen. Uiteraard heb ik voor de achterblijvende jonge volken meteen gevraagd om een nieuwe verbinding tussen het volk en de Imme.

Uiteindelijk ben ik met zes volken de winter in gegaan: drie op de Zonnetuin en drie bij mij thuis. Door het aanhoudende zachte weer konden de bijen nog lang vliegen, en zag ik ze tot voor kort nog foerageren op de bloeiende klimop. Inmiddels is het eind november en daalt de temperatuur voelbaar. De activiteit buiten de korven neemt nu zichtbaar af. De volken keren zich in zichzelf op een compacte wintertros, in afwachting van een nieuw seizoen.