Werken met de constellaties

Bij voldoende belangstelling wordt er een lesdag georganiseerd rondom het werken met de constellaties. Dat betekent: je verdiepen in ‘de taal van de engelenhiërarchieën’, die Zij ons aanreiken via de tekens en de symbolen van planeten en sterren. Deze staan alle vermeld in de werkagenda Het juiste moment.

Hoe kun je die tekens leren lezen? Wat is een gunstig of ongunstig moment voor een bepaalde handeling in de tuin? Zijn er ook alternatieve tijden als je verhinderd bent op het aangegeven tijdstip aanwezig te zijn? Je leren inleven in de kosmische ritmen en samenwerken met de Geestelijke Krachten van de engelen uit de planetensferen – hoe doe je dat?

Deze dag staat wat betreft de lesstof op zichzelf, dus los van de hiervoor genoemde cursusavonden, en is geschikt voor iedereen die reeds het dynamische toepast of dat wil gaan doen.

Vanaf oktober 2018 verzorgt Carmencita de Ruiter alle lessen, themadagen, gastlessen en lezingen in eigen beheer. Kijk voor meer informatie op www.carmencitabd.nl , bel 023-5277953 of mail Carmencita op tuin@carmencitabd.nl