ANBI

???????Stichting de Zonnetuin heeft per 1 januari 2008 de ANBI-status van de belastingdienst verkregen (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat alle giften, schenkingen en dergelijke voor de schenker fiscaal aftrekbaar zijn. De ANBI-status houdt voor onze stichting in dat wij over schenkingen geen belasting hoeven af te dragen.

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: Guurtje Kieft
Secretaris: Erica van Rijsewijk
Penningmeester: Ed Mellema
Bestuurslid: Daan de Moel
Bestuurslid: Carmencita de Ruiter-van Steen

Beleidsplan
De werkzaamheden van onze stichtig omvatten de volgende activiteiten:
– voorlichting geven over de biodynamische land- en tuinbouw door middel van cursussen, lezingen, open weekend, rondleidingen, bedrijfsbezoek en coaching.
– de boeken uitgeven van Guurtje Kieft, op biodynamische en antroposofische grondslag.

De opbrengst hiervan is onze financiële basis, die wordt aangevuld door donateurs. Stichting de Zonnetuin maakt geen gebruik van fondsenwerving.
Onze winst wordt in zijn geheel besteed aan onkosten voor de te organiseren activiteiten en uitgave van de boeken.
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werk, uitgezonderd een vergoeding voor gemaakte (reis)kosten.
Bij eventuele opheffing van onze stichting zal het batig saldo ten goede komen aan ontwikkelingen binnen de biodynamische landbouw.

Fiscaal nummer
818623627

Financiële verantwoording (pdf)