Guurtje is met de Zonnetuin gestopt

Begin 2016 ben ik gestopt met het praktische werk op de tuin, de Zonnetuin, omdat het fysieke werk mij steeds zwaarder viel. De laatste drie jaar heb ik erg tegen dit moment opgezien. Nu het zover is, is het niet moeilijk meer, omdat ik weet dat ik mijn taak, mijn opdracht, op deze bijzondere plek heb vervuld. Mensen die mij én de Zonnetuin kennen, weten wat mijn opdracht inhield. De krachten van de Aarde, de natuurwezens, en de Krachten van de kosmos, de Geestelijke Werelden van de engelenhiërarchieën uit de planetensferen, heb ik opnieuw met elkaar verbonden. Dat is in de nabije toekomst de taak van ieder mens -een niet-  geringe taak. Dit is de wezenlijke betekenis van religio, wederverbinden, maar nu welbewust! Daarom kan ik nu zeggen: ‘Ik ben diep dankbaar voor alles wat ik op mijn plek en op het totale biodynamische deel van het tuincomplex A.T.V. de Rekere in Alkmaar mocht leren. Het heeft mij heel rijk gemaakt.’ Mijn werk is overigens nog niet af. Ik blijf  in het bestuur van Stichting de Zonnetuin, verzorg de bestellingen van de agenda’s en onderhoud contacten met de winkels. En verder…  wacht ik op wat komen wil. Ik blijf trouw aan datgene wat zich van binnenuit kenbaar wil maken. Dat lijkt eenvoudig, maar het is een opgave. Niet vluchten in zinloze bezigheden, in vertier of vermaak, maar bij mezelf blijven.

Om een indruk te geven van hoe de Zonnetuin in 26 jaar door biodynamisch werken zijn vorm heeft gekregen tot begin 2016, tot slot nog een serie foto’s van deze bijzondere plek.

 • tuin / garden / garten
 • paddenpoel
 • bronzen beeld, 'Stilte'
 • heemtuin in het voorjaar
 • de bijenstal
 • bronzen beeld 'Vogel'
 • compost plaats
 • knoflook en sjalotten
 • groentetuin in de zomer
 • wilde bloemen in de groentetuin
 • bronzen beeld in het midden van de Zonnetuin
 • strohok
 • heemtuin in de herfst
 • bronzen beeld 'Samen'
 • winter