Giften

Stichting de Zonnetuin is een goededoelenstichting. Per 1 januari 2008 heeft de belastingdienst de stichting de ANBI-status verleend (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat alle giften volledig aftrekbaar zijn.

Een stichting wordt altijd door mensen gedragen. Ons bestuur bestaat op dit moment uit vier mensen en veel vrijwilligers. Wil je onze stichting steunen dan kun je een gift overmaken op Triodos  banknummer NL66 TRIO 0784 7995 63 ten name van Stichting de Zonnetuin.

Vermeld voor betalingen vanuit het buitenland de BIC-code: TRIONL2U

E-mail: stichting@dezonnetuin.org
Telefoon: 023-5277953 (Carmencita de Ruiter) of 072-5159456 (Guurtje Kieft).

???????