Biodynamisch werken in de tuin

In deze basiscursus van tien weken gaan we op zoek naar de diepere achtergronden van het dynamische. We vragen ons af of het de planeten, de hemellichamen, zijn die alles op Aarde – mensen, dieren, planten en de minerale bodem – hebben beïnvloed. Bij de bestudering van ons zonnestelsel komen we uit bij hoogontwikkelde geestelijke wezens. Om in deze tijd nog gewassen, fruit en kruiden te kunnen telen die echte voedingsstoffen en waarlijke levenskrachten bevatten is het noodzakelijk deze Geestelijke Wezens, de engelenhiërarchieën, te leren kennen.

Zij geven door middel van de planeetstanden de momenten van handelen aan: zaaien, planten, bladvorming, wortelvorming, bloem- of vruchtvorming. Werken op het juiste moment staat in deze cursus centraal.

Ook wordt het aandeel van de Tegenkrachten, die onze bewustwording verhinderen, besproken.

Dynamisch leven en werken is zelfstandig leren denken, een begin maken met de scholing van je hogere bewustzijn. Alle materie leren doordringen met eigen denkkracht, zoals de bodem, de planten, de werelden van de ‘beestjes’, en de omgang met je medemens. Dit brengt je steeds dichter bij het wezenlijke van het bestaan, want daar gaat het tenslotte om. Het is er al; we zien het alleen niet meer!

Het doel van deze cursus is alle weten dat in ons onderbewustzijn ligt opgeslagen weer in de herinnering te brengen en hier in het gewone dagelijks leven naar te leven en het vorm te geven.

De lesstof van deze cursus is vooral gebaseerd op de Aarde zelf: haar plaats in het zonnestelsel, als planeet die alle leven draagt, de vier elementen, en vragen als: wat is grond? Hoe ontstaan voedingsstoffen? Waar komen ze vandaan en hoe komen ze in onze gewassen?

Veel aandacht is er voor het compost maken, de wissel- en combinatieteelt, begeleiding van gewassen op de juiste constellaties en nog veel meer.

De basiscursus wordt in Haarlem gehouden.
Carmencita de Ruiter geeft de lessen. Bel 023-5277953 of mail naar carmencita@dezonnetuin.org voor meer informatie en/of inschrijving.

Duur: 10 achtereenvolgende weken op maandagavond.
Tijd: van 19.00 uur tot 21.30 uur, vanaf 22 januari t/m 26 maart 2018.

Er ligt op dit moment een vraag of de basiscursus op 5 zondagen gegeven kan worden. Dat zou kunnen op de volgende zondagen: 28 januari, 11 februari, 25 februari, 11 maart en 25 maart.  Tijd: van 10.00 tot 16.00 met een uur pauze. Indien hier belangstelling voor is, geef dit dan door aan Carmencita.

Plaats: Vuurtonstraat 1, 2034 KL Haarlem.
Kosten: € 200,- inclusief cursusboek De dynamische tuin.