ANBI en colofon

???????Stichting de Zonnetuin heeft per 1 januari 2008 de ANBI-status van de belastingdienst verkregen (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat alle giften, schenkingen en dergelijke voor de schenker fiscaal aftrekbaar zijn. De ANBI-status houdt voor onze stichting in dat wij over schenkingen geen belasting hoeven af te dragen.

Per maart 2017 is Carmencita de Ruiter voorzitter en Carolien Dekker secretaris van het bestuur. Guurtje Kieft is algemeen bestuurslid.

Het Stichtingsadres: Wagenmakersstraat 8, 1821 BC in Alkmaar.  Telefoon: 072 – 5159456, e-mail: stichting@dezonnetuin.org of carmencita@dezonnetuin.org

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: Carmencita de Ruiter
Secretaris: Carolien Dekker
Penningmeester: Ed Mellema
Bestuurslid: Guurtje Kieft

Beleidsplan:
De werkzaamheden van onze stichting omvatten de volgende activiteiten:
– voorlichting geven over de biodynamische land- en tuinbouw door middel van cursussen en lezingen.
– de boeken uitgeven van Guurtje Kieft, op biodynamische en antroposofische grondslag.

De opbrengst hiervan is onze financiële basis, die wordt aangevuld door giften. Stichting de Zonnetuin maakt geen gebruik van fondsenwerving.
Onze winst wordt in zijn geheel besteed aan onkosten voor de te organiseren activiteiten en uitgave van de boeken.

Bij eventuele opheffing van onze stichting zal het batig saldo ten goede komen aan ontwikkelingen binnen de biodynamische landbouw.

Fiscaal nummer
818623627

Stichtingsadres en besteladres boeken en agenda’s: Stichting de Zonnetuin, Wagenmakersstraat 8, 1821 BC Alkmaar, 072-5159456 of e-mail: stichting@dezonnetuin.org

Algemene informatie: Guurtje Kieft, 072-5159456.

Triodosbank: NL66 TRIO 0784 7995 63, BIC:TRIONL2U.

KvK 37136765.

© Copyright: alle beelden op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Publicatie of overname zonder toestemming is niet toegestaan.

Foto’s: José Segerink

Overzicht Financiën in 2017