Giften, ANBI en colofon

???????Stichting de Zonnetuin heeft per 1 januari 2008 de ANBI-status van de belastingdienst verkregen (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat alle giften, schenkingen en dergelijke voor de schenker fiscaal aftrekbaar zijn. De ANBI-status houdt voor onze stichting in dat wij over schenkingen geen belasting hoeven af te dragen.

Het Stichtingsadres: Wagenmakersstraat 8, 1821 BC Alkmaar. Telefoon: 072 – 5159456, e-mail: stichting@dezonnetuin.org.

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: Guurtje Kieft
Secretaris: Carolien Dekker
Penningmeester: Ed Mellema
Bestuurslid: Carmencita de Ruiter

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werk dan alleen voor gemaakte kosten, zoals bijvoorbeeld reiskosten.

Beleidsplan:
De werkzaamheden van onze stichting bestaan momenteel nog het samenstellen en uitgeven van de jaarlijkse werkagenda.

De opbrengst hiervan is onze financiële basis aangevuld door giften. Stichting de Zonnetuin maakt geen gebruik van fondsenwerving.
Onze winst wordt besteed aan jaarlijkse donaties aan initiatieven in de biodynamische landbouw.

Bij eventuele opheffing van onze stichting zal het batig saldo ten goede komen aan ontwikkelingen binnen de biodynamische landbouw.

Fiscaal nummer
818623627

Algemene informatie: Guurtje Kieft, 072-5159456.

Triodosbank: NL66 TRIO 0784 7995 63, BIC:TRIONL2U.

KvK 37136765.

© Copyright: alle beelden op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Publicatie of overname zonder toestemming is niet toegestaan.

Foto’s: José Segerink