De stichting stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan een verdere ontwikkeling van de biodynamische land- en tuinbouw. Zij wil een liefdevolle en respectvolle omgang met de aarde stimuleren en mensen ertoe inspireren nieuwe wegen te zoeken die leiden naar verbinding en samenwerking met de geestelijke werelden.

 

Winterconferentie 2017

Carmencita de Ruiter, docente van de Zonnetuin, verzorgt op de komende winterconferentie van de BD-Vereniging een workshop over het vegetarisch mest- en compostpreparaat.

Meer informatie

Nieuw adres voor bestellingen en informatie

Vanaf heden kunt u de agenda en de boeken bestellen via 023 - 5277953 of via e-mail carmencita@dezonnetuin.org. Voor algemene informatie: stichting@dezonnetuin.org.

Meer informatie

Werkagenda 2017 voor het land en de tuin – Het juiste moment.

In de Werkagenda staat bij elke week welke werkzaamheden en wanneer in m.n. de groentetuin gedaan kunnen worden. In de uitgebreide inleiding vindt u hoe de agenda te "lezen", te doorgronden en er mee te werken is.

Meer informatie