De stichting stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan een verdere ontwikkeling van de biodynamische land- en tuinbouw. Zij wil een liefdevolle en respectvolle omgang met de aarde stimuleren en mensen ertoe inspireren nieuwe wegen te zoeken die leiden naar verbinding en samenwerking met de geestelijke werelden.

 

Het tuinboek ‘De dynamische tuin’

In het boek 'De dynamische tuin' legt Guurtje Kieft uit hoe wij opnieuw de verbinding tot stand kunnen brengen tussen de Geestelijke Krachten en het leven in de bodem, onze voedingsgewassen, bomen en planten. Door aandacht, respect, een toegewijde en liefdevolle houding, en de bereidheid om de ‘taal van de kosmos’ te leren verstaan kunnen wij uiteindelijk weer gewassen verbouwen die wezenlijke voedingsstoffen bevatten. Een tuinboek vol praktijk en theorie.

Meer informatie

De agenda 2019 is er! Werken in de moes- en siertuin in week 47 van zondag 18 november – zaterdag 24 november 2018

Deze week: Het is langzaamaan tijd om de werkzaamheden aan moes- en siertuin af te ronden. Als er nog voldoende materiaal is, kan nog een laatste composthoop worden opgezet. Zet alle eerder gemaakte hopen een keer om. Let daarbij goed op de kleine dieren die daar al een schuilplaats voor de winter hebben gezocht, b.v. egels, padden en muizen. Let op de afwatering van de tuin, maak greppels open, zodat het (smelt)water in de winter goed weg kan.(De weektekst in de Werkagenda, week 47).

Meer informatie

Het boek ‘De mens tussen aarde en kosmos’

In dit boek beschrijft Guurtje Kieft de taak van de mens bemiddelaar te worden tussen de aardse krachten, de natuurwezens, en de engelenhiërarchieën van de planetensferen. Het behandelt allereerst de Geestelijke Krachten: wie zij zijn, en hoe wij alles op Aarde zodanig kunnen voorbereiden dat we met hen leren samenwerken. Wat kunnen we doen om de nieuwe orde van natuurwezens, wezens van de Christus-orde, in de bodem en onze gewassen te laten werken? Wie zijn de Tegenkrachten, hoe en waar werken zij?

Meer informatie